Dokumentert Opplæring - Opplæringsbevis


Forskrift om utførelse av arbeid

  • § 10-1 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk
  • Dokumentert sikkerhetsopplæring kan gis av arbeidsgiver eller andre som er kompetent til det.
  • §10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr
  • Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne forskriften.
  • Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombud og vises myndighetene på forlangende.