For å få digital tilgang til dine kompetanse beviser, Send inn et Kontakt skjema som ligger i menyen.

Norsk KompetanseRegister AS (NKR) en av Norges ledende utstedere av Kompetanse- og opplæringsbevis for brukere av arbeidsutstyr. Bevisene (sertifikatene) blir utstedt etter retningslinjer gitt i «Forskrifter om utførelse av arbeid».

NKR har digitalisert sitt kompetanseregister og kan tilbyd Kompetanse- og opplæringsbevis som plastkort i bankkortformat, men kan så tilby sertifikatene i elektronisk format ved pålogging på MIN SIDE funksjonalitet eller ved at bruker/sertifikateier kjøper abonnement til NKR’s APP «KOMPETANSEBEVIS» og får alle sertifikater og dokumenter tilgjengelig på sin mobiltelefon.

NKR utsteder i dag bevis/sertifikater for følgende typer opplæring:

 1. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING – KOMPETANSEBEVIS
  (eksempel: Kran, maskin og truck)
 2. SERTIFISERT OPPLÆRING – KOMPETANSEBEVIS 
  (eksempel: Vedlikeholdsleder WCM)
 3. DOKUMENTERT OPPLÆRING – OPPLÆRINGSBEVIS 
  (eksempel: Personløftebevis, Lastsikringsbevis, Generelt opplæringsbevis osv.)
 4. DYKKER SERTIFIKAT – ETTER DEFINERTE RETNINGSLINJER 
  (Surface oriented diver og Bell diver)