Betalingsinformasjon

.

Fakturering

Vi fakturerer for bestilt ordre med 14 dagers betalingsfrist
Fakturering til bedrift skjer i henhold til mottatt instruks (EHF, PDF vedlegg til mail eller per post)
Fakturering til privatpersoner skjer primært som PDF vedlegg til mail, sekundært til person sin privatadresse.

Manglende betaling

Ved manglende betaling innen tidsfrister for utstedte beviser vil saken bli overført til inkasso og beviser vil bli satt «ugyldig pga manglende betaling» i vårt kompetanseregister. Kortet er således ugyldig til bruk.

Spørsmål? Kontakt oss